Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

amelyben Vigo Trade Kft. (székhelye: 2234 Maglód, Majláth utca 25., cégjegyzékszáma: 13 09 17580), mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint tájékoztatja az Online áruházának (a továbbiakban: Online áruház) látogatóit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: érintett vagy érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

 1. Bevezetés

A Vigo Trade Kft. tiszteletben tartja az érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi.

Az Vigo Trade Kft. által végzett Adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.

Az Vigo Trade Kft. által végzett Adatkezelés alapvetően az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan – a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban is hivatkozott – esetek, amikor az Adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Az Adatkezelésre irányadó lényeges jogszabályok:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.);
 • Az érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a Vigo Trade Kft.- hez, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.

Az Vigo Trade Kft.elérhetőségei:

Vigo Trade Kft.
postacím: 2234 Maglód, Majláth utca 25.
telefon: +36207725960

e-mail: info@tokajiborbolt.hu

 1. Az Online áruházzal kapcsolatos adatkezelés

2.1 Az Adatkezelésről a NAIH az Info tv. 65.§ (3) adatvédelmi nyilvántartást nem vezet.

2.2 Az Adatkezelés célja: az Online áruház szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatások) megfelelő nyújtása és igénybe vétele, így különösen az Online áruház vásárlóinak Regisztrációja és nyilvántartása, a megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlási tranzakciók, illetve az azokhoz kapcsolódó számlázás lebonyolítása és dokumentálása, továbbá a vásárlói szokások elemzése, a vásárlókkal való kapcsolattartás.

2.3 Az Adatkezelés során kezelt adatok (a továbbiakban: Adatok) köre: Teljes név (név előtag, vezetéknév, keresztnév), Telefonszám, E-mail cím, Kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), Számlázási név: természetes személy esetén Teljes név (név előtag, vezetéknév, keresztnév), Számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), az érintett vásárlásainak adatai (termékek, mennyiségek, árak);

2.4 Az Adatkezelés jogalapja: A Vigo Trade Kft.. felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes és az Adatkezelés jogalapja az általuk az Online áruház és a Szolgáltatások igénybevételéhez tett Regisztráció során adott hozzájárulás, ezen túlmenően pedig az Eker tv. 13/A. § – a, valamint a Számv tv. 169. § (2) bekezdése.

2.5 Az Adatok forrása: az Adatkezeléssel érintett Adatokat az érintettek önkéntesen bocsátják az Vigo Trade Kft.. rendelkezésére a Regisztráció, a Szolgáltatások igénybevétele vagy az Vigo Trade Kft.. -vel való kapcsolattartás során.

Az Vigo Trade Kft.. kéri az érintettektől, hogy az adatközlés során ügyeljenek a közölt adatok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért minden esetben az adatközlő felel. Abban az esetben, amennyiben a felhasználó más személy személyes adatait adja meg, úgy az adatközléssel kijelenti, hogy az érintettől az adatközlésen alapuló Adatkezeléshez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Az Vigo Trade Kft.. felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az általuk közölt adatok helytelensége, pontatlansága vagy hiányossága akadálya lehet a megfelelő Adatkezelésnek és a Szolgáltatások megfelelő igénybevételének.

2.6 Az Adatkezelés időtartama: Az érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Regisztráció során megadott személyes adataikat, valamint az Adatkezeléssel érintett adatokat a Tokajiborbolt.hu és Palinkam.hu webáruházak működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeli.

Az Adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható. A Regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának kell tekinteni, illetőleg az érintetteknek Adatkezeléshez való hozzájárulásuk visszavonása a Regisztráció törlését is eredményezi, mint ahogyan a Regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely Adatuk kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulásuk visszavonása vagy korlátozása is a Regisztráció törlésére irányuló szándék kifejezésének tekintendő.

A Vigo Trade Kft. tájékoztatja ugyanakkor az érintetteket arról, hogy az Info tv. 6.§ (5) bekezdés rendelkezései szerint a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (pl: számviteli, fogyasztóvédelmi előírások) vagy jogos érdekének érvényesítése céljából bizonyos adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet (Eker tv. 13/A. §; Számv tv. 169. § (2) bekezdés; Fogyv tv. 17/A).

2.7 Adatfeldolgozók:

A Vigo Trade Kft. az Adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat (a továbbiakban: Adatfeldolgozók) veszi igénybe:

neve:  Billingo.hu / Octonull Kft
címe: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: e-számlázás, számlák/szállítólevelek készítése

neve:  ShopRenter.hu Kft
címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: webáruház szolgáltató, tárhely, e-mail kezelő

neve:  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: futárszolgálat, csomag kézbesítés

neve:  Molnár Dániel EV
címe: 2000 Szentendre, Bükkös part 72.
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Google Adwords, Google Analytics kezelése

neve:  Szabó Tamás EV
címe: 1067 Budapest, Eötvös utca 31 1 5/B
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: webáruház karbantartás

neve:  Kis Mobilvilág 2001. Bt.
címe: 1144 Budapest, Remény utca 32-34.
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: könyvelés

A Vigo Trade Kft.az Adatfeldolgozók körét szűkítheti és bővítheti, azzal, hogy a mindenkori Adatfeldolgozók személyéről a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megfelelő módosításával és az Adatfeldolgozók Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentésével tájékoztatja az érintetteket. Az Adatok mindenkori adatfeldolgozók részére való átadásához az érintettek az adatközléssel hozzájárulásukat adják.

 1. A direktmarketing és a hírlevél célú adatkezelés

3.1 Az Adatkezelés célja:

3.1.1 A direktmarketing Adatkezelés célja: a direkt marketing adatkezeléshez hozzájáruló vásárlók vásárlói szokásainak elemzése alapján, számukra személyre szabott ajánlatok készítése és küldése, az érintettek közvetlen üzletszerzési célú megkeresése, az Vigo Trade Kft.. által kínált termékekről és szolgáltatásokról szóló megkeresések, tájékoztatók és információk küldése,

3.1.2 A hírlevél Adatkezelés célja: a vásárlókkal való kapcsolattartás, az Vigo Trade Kft.. által kínált termékekről és szolgáltatásokról szóló hírlevelek (tájékoztatók és információk) küldése,

3.2 Az Adatkezelés során kezelt Adatok köre: Teljes név (név előtag, vezetéknév, keresztnév), Telefonszám, E-mail cím, Kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), Számlázási név: természetes személy esetén Teljes név (név előtag, vezetéknév, keresztnév), Számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó),  az érintett vásárlásainak adatai (termékek, mennyiségek, árak);

3.3 Az Adatkezelés jogalapja: Az Vigo Trade Kft. felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes és az Adatkezelés jogalapja az általuk a Regisztráció vagy utólag, az Online áruház felhasználói profiloldalán tárolt adataik megfelelő módosítása során adott hozzájárulás, ezen túlmenően pedig az Eker tv. 13/A. § – a, valamint a Gr. tv. 6. § -a.

Az érintett a regisztráció és vásárlás során a Gr. tv. 6. § szerinti kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Vigo Trade Kft. a személyes adatait és a vásárlási szokásairól szóló adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és részére közvetlen üzletszerzés útján reklám,- és egyéb küldeményeket, a Vigo Trade Kft.-ben elérhető termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatókat és ajánlatokat küldjön, valamint hírleveleket továbbítson.

3.4 Az Adatok forrása: az Adatkezeléssel érintett Adatokat az érintettek önkéntesen bocsátják az Vigo Trade Kft. rendelkezésére a Regisztráció, a Szolgáltatások igénybevétele vagy az Vigo Trade Kft. -nal való kapcsolattartás során.

3.5 Az Adatkezelés időtartama: Az érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Regisztráció során megadott személyes adataikat, valamint az Adatkezeléssel érintett adatokat a Vigo Trade Kft. www.tokajiborbolt.hu és www.palinkam.hu áruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeli.

Az Adatvédelmi Tájékoztató jelen 3. pontjában meghatározott Adatkezeléshez, azaz a hírlevél küldéshez adott hozzájárulás bármikor ingyenesen és indokolás nélkül visszavonható, illetve lemondható. A Regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának kell tekinteni. Ugyanakkor az érintetteknek az Adatvédelmi Tájékoztató 3. pontjában meghatározott Adatkezelések bármelyikéhez adott hozzájárulásuk visszavonása az Online áruház (2. pont szerinti Adatkezelés) tekintetében a Regisztráció törlését nem eredményezi.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva lehet kérni.

 1. A tokajiborbolt.hu és a palinkam.hu weboldal látogatói adatainak kezelése

A weboldal látogatóinak nem szükséges személyes adataik megadása, amennyiben a weboldalon csak böngésznek, de nem kívánnak Regisztrációhoz, illetve Bejelentkezéshez kötött Szolgáltatásokat igénybe venni.

A weboldal böngészése során naplófájlban rögzítésre kerül a látogató által a böngészés során használt IP cím, a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldal adatai, valamint a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusadatai.

Ugyanakkor az Vigo Trade Kft.. a fenti adatokat a Regisztráció, illetve a Szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

A weboldal html kódja az Vigo Trade Kft.. – tól független szolgáltató szerveréről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésben. A felhasználó számára esetlegesen célzott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Felhívjuk a honlapra látogatók figyelmét, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat gyűjthetnek. A Vigo Trade Kft.. és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag a szolgáltató hivatkozási kódjának beillesztésére terjed ki, a látogatók személyes adatainak átadása, továbbadása nem történik.

 1. A tokajiborbolt.hu és palinkam.hu weboldal cookie (html süti) kezelése

A cookie-k (http sütik) működése általában:

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket a weboldal használata során és azon keresztül helyezünk el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve.

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

A látogató hozzájárulása a cookie-k használatához:

Fontos tudni azt is, hogy az a tény, hogy a weboldal látogatása során a látogató böngészőjének beállításaiban a cookie-k használata nem került tiltásra, illetve visszautasításra, azt is jelenti, hogy a látogató a weboldal használatával a cookie-k használatához is hozzájárulását adja.

Cookie-k használata és a weboldal működése:

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy néhány általunk használt cookie feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően.

A cookie-k használatával érintettek köre:

A cookie-k használata a weboldal azon látogatóit érinti regisztrációtól vagy bejelentkezéstől függetlenül, akik a böngészőjük megfelelő beállításával a cookie-k használatát nem tiltják.

A cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeljük.

A cookie-k használatának célja:

A weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára a böngészést egyszerűsítsük, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra.

A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az általunk használt cookie-k jellemzői és működése:

Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek.

Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

Ilyen általunk sajátként (first party) használt cookie a session azonosító (PHPSESSID), amely feltétlenül szükséges a weboldal alap funkcióinak működéséhez és amely nélkül a „bejelentkezés”, a „kosár” és a weboldal egyéb más funkciói sem működnek megfelelően.

De használunk olyan funkcionális cookie-kat is, mint a nyelvkód (hl), amely a kiválasztott nyelv tárolását szolgálja.

Továbbá a weboldal látogatása során a közvetlenül általunk használt cookie-kon kívül harmadik személyek (pl: Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és használhatunk célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését, illetve a célzott marketing és reklám üzenetek közvetítését. Ezekről bővebb információ megtalálható a https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

A cookie-k használatának tiltása:

Felhívjuk a weboldal látogatók figyelmen arra és javasoljuk számukra, hogy amennyiben a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

 1. Google Adwords konverziókövetés használata

6.1. A „Google AdWordsdz nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „GoogleDz).

6.2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

6.3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

6.4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

6.5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára 8 shop.tofolia.com – Adatkezelési Tájékoztató – 2017. konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

6.7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 1. A Google Analytics alkalmazása

7.1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Googledz) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-katdz, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

7.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

7.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

7.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet isȌ, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

8.Közösségi oldalak

8.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket: 

a)az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

8.2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

8.3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkoltadz a weboldalt.

8.4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

8.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

8.6. Az adatkezelés jogalapja: az érint

 1. Adattovábbítás, az Adatok megismerésére jogosultak köre, az Adatok informatikai védelme

9.1Adattovábbítás

A Vigo Trade Kft. az általa kezelt személyes Adatok tekintetében adattovábbítást csak jogszabályban meghatározott keretek között és csak hatóság vagy bíróság megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz.

9.2Az Adatok megismerésére jogosultak köre:

Az Adatok megismerésére az Vigo Trade Kft. az adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az Adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.

9.3Az Adatok védelme

A Vigo Trade Kft. az Adatokat az Adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel védi annak érdekében, hogy biztosítsa az Adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az Adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

 1. Az érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintettek az Adatkezelésről az Vigo Trade Kft. – tól tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását, az Adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek, illetve az alábbi elérhetőségekkel rendelkező NAIH eljárását kezdeményezhetik, ott panaszt tehetnek.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

A Vigo Trade Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens – előfordulása esetén – körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a Vigo Trade Kft. az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, – az érintett erre irányuló kérelmére – írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Vigo Trade Kft. -nál még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Vigo Trade Kft. költségtérítést állapíthat meg. Az érintett tájékoztatását a Vigo Trade Kft. a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

A Vigo Trade Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Vigo Trade Kft. rendelkezésére áll.

A Vigo Trade Kft. a személyes adatot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Vigo Trade Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Vigo Trade Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a Vigo Trade Kft. így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Vigo Trade Kft. a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, a Vigo Trade Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Vigo Trade Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele az weboldalon történik.

Keresés